Giao thức tài chính phi tập trung Hegic đã công bố ra mắt quản trị mềm được thiết kế để thưởng cho những người dùng lâu dài của nó.

Theo một thông báo ngày 19 tháng 4, Hegic dự định thưởng cho những người dùng trung thành nhất của mình bằng mã thông báo quản trị gHEGIC mới của mình, loại bỏ các đợt phát sóng công khai và các chiến dịch canh tác năng suất đã trở thành một phương tiện phổ biến để phân phối quản trị trong lĩnh vực DeFi.

Người dùng hodling gHEGIC sẽ có thể bỏ phiếu trong các Đề xuất cải tiến Hegic trong tương lai.

Hegic là một giao thức phái sinh trên chuỗi phi tập trung cho phép người dùng mua các tùy chọn gọi và đặt để đầu cơ vào Ethereum và Bitcoin được bọc (wBTC). Người dùng có thể cung cấp tính thanh khoản cho giao thức bằng cách bán các tùy chọn cho người mua, kiếm một phần phí bảo hiểm trả cho nhóm.

“Với sự ra mắt mềm của quản trị Hegic, những người dùng tích cực nhất và có định hướng lâu dài nhất của Hegic sẽ sở hữu giao thức về mức độ ảnh hưởng của họ đối với tương lai của nó.”

Người dùng đáp ứng các tiêu chí cụ thể sẽ có thể tham gia quản trị Hegic, bao gồm các nhà giao dịch mua bốn hợp đồng quyền chọn trở lên có được kể từ khi ra mắt Hegic v888 và các nhà cung cấp thanh khoản đã cung cấp ít nhất 1 ETH hoặc 0,05 wBTC cho các nhóm cho hơn 100 ngày mà không rút tiền.

Ngoài ra, cung cấp đường cong liên kết ban đầu của Hegic, hoặc ICBO, những người tham gia chưa bán một mã thông báo HEGIC nào kể từ khi khuyến khích được đưa ra vào tháng 9 năm 2020 sẽ nhận được mã thông báo quản trị, cũng như các thành viên tích cực nhất của dự án trên Discord.

Ngoài việc đủ điều kiện để nhận mã thông báo quản trị sắp tới của giao thức, các nhà giao dịch và LP đủ điều kiện quản trị sẽ có cơ hội nhận được HEGIC trị giá 500 đô la để đổi lấy việc cung cấp phản hồi về nền tảng.

Việc đúc và phân phối mã thông báo quản trị hiện dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 5.

Phiên bản beta của giao thức, được đặt tên là Hegic v888, đã được ra mắt vào tháng 10 năm 2020 và kể từ đó đã đạt được sức hút đáng kể.

Quý đầu tiên của năm 2021 đã chứng kiến ​​1.368 nhà giao dịch cá nhân mua 3.200 quyền chọn ETH và 1.500 quyền chọn wBTC với khối lượng tích lũy là 291 triệu đô la. Tổng giá trị bị khóa vào cuối quý là 59 triệu đô la, mặc dù nó đã giảm xuống còn 57 triệu đô la theo DeFi Llama.

Tại thời điểm viết bài, mã thông báo HEGIC đang giao dịch tăng 3,2% trong 24 giờ qua ở mức 0,175 đô la, theo Coingecko.

Theo Cointelegraph