Uniswap đã lập kỷ lục khối lượng giao dịch hàng tuần mới vào thứ Ba (20/4), với các giao dịch tích lũy vượt quá 10 tỷ đô la trong bối cảnh thị trường DeFi bùng nổ đang diễn ra.

CEO Hayden Adams đã tweet cột mốc quan trọng này với một biểu đồ đi kèm cho thấy khối lượng giao dịch hàng tuần tăng 25,7%. Nếu Uniswap duy trì tốc độ hiện tại, nó sẽ xử lý hơn 500 tỷ đô la giao dịch trong một năm.

Theo CoinGecko, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Uniswap khoảng 1,9 tỷ đô la. PancakeSwap và Mdex từng được báo cáo đã xử lý hơn 3 tỷ đô la các giao dịch trong cùng khoảng thời gian 24 giờ.

Uniswap là một sàn giao dịch phổ biến dành cho các nhà đầu tư muốn truy cập vào các dự án DeFi mới và đang nổi trên Ethereum. Sàn đã đạt được một cột mốc quan trọng vào tháng Hai khi khối lượng giao dịch tích lũy lần đầu tiên vượt qua 100 tỷ đô la. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Uniswap kể từ giữa năm 2020 đã phản ánh thị trường tăng giá DeFi đầu tiên.

Hơn 117 tỷ đô la đã bị khóa trong các dự án DeFi, theo dữ liệu từ Defi Llama. Tổng giá trị bị khóa đạt đỉnh trên 123 tỷ đô la vào tuần trước trước khi thị trường điều chỉnh quét sạch hơn 300 tỷ đô la giá trị tiền điện tử tích lũy.

Theo  Cointelegraph